Tôm Hùm

Tôm hùm mù tạt

Tôm hùm mù tạt

  • Tính Kg / Thời giá
Tôm hùm hấp gừng

Tôm hùm hấp gừng

  • Tính Kg / Thời giá
Tôm hùm nướng mỡ hành

Tôm hùm nướng mỡ hành

  • Tính Kg / Thời giá
Tôm hùm nướng bơ tỏi / phô mai

Tôm hùm nướng bơ tỏi / phô mai

  • Tính Kg / Thời giá
Lẩu tôm hùm

Lẩu tôm hùm

  • Tính Kg / Thời giá
Tôm hùm xào sả ớt

Tôm hùm xào sả ớt

  • Tính Kg / Thời giá