Tôm Hùm

Tôm hùm mù tạt

Tôm hùm mù tạt

  • Tính Kg / Thời giá
Tôm Hùm Hấp

Tôm Hùm Hấp

  • Tính Kg / Thời giá
Tôm hùm nướng mỡ hành

Tôm hùm nướng mỡ hành

  • Tính Kg / Thời giá
Tôm hùm nướng bơ tỏi / phô mai

Tôm hùm nướng bơ tỏi / phô mai

  • Tính Kg / Thời giá
Lẩu tôm hùm

Lẩu tôm hùm

  • Tính Kg / Thời giá